Soutěž

Soutěž

Vyhraj dřevěný kryt dle vlastního výběru!

1. místo - DŘEVĚNÝ KRYT na mobilní telefon dle vlastního výběru (viz níže)
2. a 3. místo - 50% sleva na dřevěný kryt dle vlastního výběru (viz níže)

1) Vylušti hádanku (viz obrázek) a odpověď nám zašli na e-mail drevokryty@drevokryty.cz

2) Soutěž končí 19.3.2014 ve 23:59 SEČ

3) 20.3.2014 budou vylosováni 3 výherci, kteří správně odpověděli

4) Výherci budou kontaktování e-mailem a zveřejněni na FB FanPage Dřevokryty.cz


Detailní pravidla soutěže Dřevokryty.cz o dřevěný kryt na mobilní telefon dle vlastního výběru

1. Organizátor a pořadatel
Internetový obchod Dřevokryty.cz vedený pod IČ: 87579898

2. Doba konání soutěže
Doba konání jsou tři kalendářní týdny (21 dní). Soutěž začíná dne 26.2.2014 a končí dne 19.3.2014 ve 23:59 SEČ

3. Účast v soutěži
Do slosování bude zařazen každý, kdo správně vyřeší soutěžní hádanku a zašle její řešení na náš e-mail drevokryty@drevokryty.cz

4. Výherci
Ze všech účastníků, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou náhodně vylosování 3 výherci.

Jména výherců budou uvedena na Facebook FanPage Dřevokryty.cz a výherci budou e-mailem kontaktováni dne 20.3.2014

5. Výhry
1. CENA: dřevěný kryt na mobilní telefon dle vlastního výběru z těchto typů:
    a) iPhone 5/5S Bambus
    b) iPhone 5/5S Ořech
    c) iPhone 5/5S Růže
    d) iPhone 5/5S Třešeň

    e) iPhone 5/5S Třešeň
    f) Samsung Galaxy S3 Ořech
    g) Samsung Galaxy S3 Sapele
    h) Samsung Galaxy S3 Třešeň

    i) Samsung Galaxy S3 mini Bambus
    j) Samsung Galaxy S3 mini Ořech
    k) Samsung Galaxy S3 mini Třešeň

    l) Samsung Galaxy S4 Bambus
    m) Samsung Galaxy S4 Ořech
    n) Samsung Galaxy S4 Sapele
    o) Samsung Galaxy S4 Třešeň

2. a 3. CENA: Sleva 50% na vybrané produkty (jedná se o výčet stejných produktů jako u 1. ceny)

6. Ochrana osobních údajů
Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při soutěži Dřevokryty.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

7. Ostatní ustanovení a podmínky
Organizátor soutěže (internetový obchod Dřevokryty.cz) si vyhrazuje změnit podmínky anebo pravidla soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady.
Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

V Praze dne 26.2.2014

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz